Generalne przedstawicielstwo


Jesteśmy generalnym przedstawicielem chilijskiego producenta kremów Elicina, Elicina Plus, Elicina XT w Polsce.

Znak towarowy Elicina podlega ochronie prawnej na terenie Polski na podstawie decyzji Urzędu Patentowego RP nr 215079.
Firma Biomedc jest wyłącznym dysponentem tego znaku na rynku polskim z prawem do cesji.

Posługiwanie się ( oferowanie , sprzedaż ) produktu pod nazwą Elicina bez zgody firmy Biomedic - Kraków spowoduje wystąpienie przez nas na drogę postępowania sądowego , którego celem będzie zasądzenie odszkodowania za naruszenie prawa do znaku towarowego Elicina , pokrycie kosztów postępowania prawnego, kosztów sądowych i egzekucyjnych.